armenian relief society

Support the Victims of the Philippines Typhoon

The Armenian Relief Society of Western USA urges members and supporters to take part in ARS humanitarian relief efforts in the aftermath of the typhoon in the Philippines. Approximately 1.4 million people in the Philippines are in dire need of emergency assistance. At least 500,000 people are homeless and in…...

Read more

ARS Sevan Chapter Celebrates 40th Anniversary (in English & Armenian)

Santa Ana, CA.- The Armenian Relief Society of Western USA (ARS) chapter named after lake Sevan in Armenia celebrated 40 years of service to the community in Orange County on October 5, 2013, at the Gugasian Hall in Santa Ana, California. The Sevan Chapter has had a Saturday School since…...

Read more

Upcoming Armenia Fund Telethon Spurs Visit by Artsakh Deputy PM Aghabekyan (in English & Armenian)

Glendale, CA (October 28, 2013).- Artsakh Deputy Prime Minister Arthur Aghabekyan, who was in Southern California this past week for the unveiling of the Armenia Fund Telethon 2013 logo, was invited to the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA Regional Executive offices in Glendale on October 21, 2013, to…...

Read more

ARS Shoushi Chapter of Las Vegas Celebrates 20th Anniversary (in English & Armenian)

Honors founding member Verjine Koujakian Las Vegas, Nevada.- Named after the liberated city of Shoushi in Nagorno Karabagh (Arstakh), the Armenian Relief Society of Western USA (ARS), Shoushi Chapter of Las Vegas celebrated the 20th anniversary of the chapter and Saturday school during a gala dinner on September 28, 2013,…...

Read more

The ARS Social Services in Hollywood Needs Your Help

Glendale, CA (October 16, 2013).- The Armenian Relief Society of Western USA (ARS), Regional Executive will hold a fundraiser to ease the funding challenges being faced by the Social Services office and help raise funds to keep the Hollywood office open. The ARS Hollywood office has been providing social services…...

Read more

ARS Lori Chapter Saturday School Opening Ceremony (in Armenian)

Բացման Հանդիսութիւն՝ ՀՕՄի «Լոռի» Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Դպրոցին Ամէն ինչ կը սկսի կրթութեամբ եւ կը վերջանայ կրթութեամբ: Կրթութիւնը այն կէտն է, որմէ կը բնորոշուի ազգային գոյութիւնը, իսկ հայ դպրոցը՝ հայակերտումի այն երաշխիքն է, ուրկէ հայ մանուկը առաջին անգամ ըլլալով պիտի սորվի իր մայրենին, ծանօթանայ մեր գրականութեան, հայոց պատմութեան եւ մշակոյթին: Ահա…...

Read more

A Glowing 55th Anniversary Celebration of the ARS Anahid Chapter

Encino, CA.- With 300 members and supporters in attendance, the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA’s Anahid Chapter, the largest of the 27 chapters and one of the backbones of the Regional Executive, celebrated its 55th anniversary on September 14, 2013, at the Holy Martyrs Ferrahian High School’s Avedissian…...

Read more

New ARS Saturday School in North Valley

The Armenian Relief Society (ARS) Lori Chapter of Northern San Fernando Valley will open its doors to a new Saturday school on September 14, 2013, at 17422 Chatsworth St., Granada Hills, CA 91344. Classes will be held from 10 a.m. to 1 p.m. “Our school will provide Armenian language and…...

Read more

SARF: An Appeal to Support Syrian Armenians (in English & Armenian)

For the past two years, Syria and our Armenian community in Syria have been going through a crisis; our once self-sufficient and prosperous community has been thrust into such a disastrous situation, that our people have become in need of basic necessities. From the early days of the crisis, the…...

Read more

ARS Reception in Honor of Armenia’s Consul General Grigor Hovhannissian (in English & Armenian)

Glendale, CA – Top-ranking Armenian Relief Society officials attended a reception in honor of departing Consul General of the Republic of Armenia Grigor Hovhannissian, held at the Glendale regional headquarters of the ARS of Western USA on August 20, 2013. Hovhannissian has been appointed Armenia’s ambassador to Mexico. ARS-WUSA Regional…...

Read more