armenian relief society

ARS Social Services Expand Services in North Hollywood (English & Armenian)

STUDIO CITY, Calif.- The Armenian Relief Society of Western USA, Social Services Division has started offering expanded services to low-to-moderate income individuals at its North Hollywood office, which will continue until the end of March, 2015. English as a Second Language/Life Skills classes for adults and senior citizens will be…...

Read more

Javakhk: Keeping One Step Ahead (English & Armenian)

Sheila Papayans, who just returned from a trip to Armenia and Javakhk and is the Vice Chairperson of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA Arax Chapter, took the opportunity to talk about the difficult challenges in Javakhk during the Arax Chapter’s 50th Anniversary celebration, which was held on…...

Read more

ARS Luncheon to Benefit Individuals and Families in Need (English & Armenian)

Over 350 ARS supporters and members attended a special luncheon hosted by the ARS Regional Executive to benefit individuals and families in need, on October 26, 2014 at the Anoush Brandview Hall, in Glendale, Calif. After the formal introduction of guests by Talar Aintablian, ARS Social Services Assistant Director and…...

Read more

ARS Chapter Founded in 24 Hours Celebrates 50 Years of Service (English & Armenian)

An Armenian Relief Society (ARS) Chapter literally founded overnight in 1964 by a group of 8 mothers who got together for play dates with their children celebrated its 50th anniversary on Nov. 1 in Torrance. Almost 200 people attended the 50th anniversary gala of the ARS of Western USA Arax…...

Read more

ARS Anahid Chapter: Two Incredible Life Stories (English & Armenian)

Encino, Calif.- On the occasion of “The Year of the Elder”, declared by His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, on October 24, 2014, the Armenian Relief Society of Western USA (ARS) Anahid Chapter of San Fernando Valley paid tribute to two remarkable women by hosting a…...

Read more

Armenian Cultural Treasures: Charmahal and Kessab (In Armenian)

Հայ Մշակոյթի Գանձեր՝ Չարմահալ Եւ Քեսապ Հայաստանից դուրս ձեւաւորուած հայկական համայնքները մեր ժողովրդի անքակտելի մասն են կազմում: Այդ համայնքների գոյութիւնը վառ վկայութիւնն է այն իրողութեան, որ հայ զանգուածները, որոնք պատմութեան այս կամ այն ժամանակաշրջանին այլեւայլ պատճառներով պարտաւորուած ձգել են իրենց հայրենի տունն ու օջախը, ո՛ւր էլ որ բնակութիւն են հաստատել,…...

Read more

ARS-WUSA Chapter Executive Gathering & Workshops (English & Armenian)

Glendale, Calif. (October 20, 2014) – Armenian Relief Society of Western USA (ARS-wUSA) Chapter Executive from Southern California, as well as treasurers, secretaries and communication liaisons attended gatherings, in-person and on-line workshops during the past month. Addressing the executive gathering, Maral Matossian, ARS-wUSA Regional Executive Co-Chairperson stated, “Each of us…...

Read more

ARS Oakland “Erepouni” Chapter Hosts “Art & Wine” Event

On Sunday, September 28, 2014, the Armenian Relief Society of Western USA, Oakland “Erepouni” Chapter held a fundraiser for the commemoration of the 100th anniversary of the Genocide. The Genocide Commemoration Committee of the Bay Area is in the process of planning a number of projects and events for next…...

Read more

ARS Maro Chapter Announced Ani Karamardian Memorial Scholarship Recipients

LOS ANGELES—The members of the Los Angeles Maro Chapter of the Armenian Relief Society of Western USA announced the establishment of a scholarship fund in memory of one of their dear founding members, Ani Arazian Karamardian. Ani was a dedicated member of the ARS for 35 years and was a…...

Read more

ARS Talin Chapter Saturday School Reopens (In Armenian)

Վերամուտ՝ ՀՕՄի «Թալին» Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարանի Սեպտեմբեր ամիսն ենք եւ արդէն ուսումնական տարեշրջանի վերամուտ է ամէն տեղ: Կը զգանք զայն եւ կը տեսնենք: Բոլոր վարժարաններուն նման, Ամերիկայի բոլոր հայահոծ շրջաններէն ներս ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան հովանին վայելող մասնաճիւղերու շաբաթօրեայ վարժարաններն ալ, իրենց կարգին, 2014-2015 ուսումնական տարեշրջանին համար իրենց դռները…...

Read more