armenian relief society

A Call for Help for Our Brothers and Sisters in Nor Kyough, Aleppo (English & Armenia)

The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA joins the greater ARS family and the Armenian community, to condemn the recent attacks in Syria, in particular the Armenian populated ‘Nor Kyough’ suburb of Aleppo. Armenian community institution buildings have been destroyed or partially damaged, due to anti-Armenian attacks, alongside them,…...

Read more

Ascension Day for Kessab (Hampartsum Yayla Vasn Kessabi – in Armenian)

Համբարձում Եայլա՛, Վասն Քեսապի «Համբարձում, եայլա՛, Եայլա՛ ջան, եայլա՛, Լաւ օրեր, եայլա՛, Եայլա՛ ջան, եայլա՛»: Յովհաննէս Թումանեան Սիրելի՜ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեան, «Լաւ օրերը» ո՞ւր չքացան: Ինչպէ՞ս եայլաները՝ սարերը բարձրանալ եւ երգ ու ծաղիկով վիճակ հանել, երբ մէկ գիշերուան մէջ Քեսապը՝ «պատառ մը Հայաստանը» վոհմակներու կողմէ յափշտակուեցաւ, երբ Հալէպ՝…...

Read more

SARF: An Urgent Appeal (English & Armenian)

The situation in Aleppo has turned to the worse in the past few days. The Syrian Armenian Relief Fund received direct information from Aleppo about the continuing bombardments on the city. The Armenian populated area of Nor Keugh has experienced barbaric bombardments from the Turkish supported armed groups.  Explosives, mortar…...

Read more

ARS Presentation of the Novel “A Place Far Away” (English & Armenian)

The Armenian Relief Society of Western USA (ARS), Educational Committee organized the presentation of the novel, “A Place Far Away,” by Vahan Zanoyan, on May 8, 2014, at the North Valley Armenian Center in Granada Hills, hosted by ARS Anahid and Lori Chapters. Among the audience were editors and scholars,…...

Read more

ARS Seminar Roadmap to Empowerment (English & Armenian)

The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA celebrated the 30th Anniversary of its establishment as a separate entity with weekend-long events. The Empowering Generations Seminar was the second of those events, which was held on May 3, 2014, at the Glendale Hilton Hotel, with 125 participants. Speakers talked about…...

Read more

ARS Steps Into Action After San Fernando Valley Rescue Mission Fire (in English & Armenian)

Sun Valley, Calif. – The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA mobilized its efforts quickly in response to the devastating fire that destroyed the San Fernando Valley Rescue Mission’s emergency shelter, vehicle fleet, clothing and food warehouse on Saturday, May 3, 2014 in North Hollywood, Calif. The Mission provided…...

Read more

ARS Gala Celebrates Region’s 30th Anniversary (in English & Armenian)

Los Angeles, Calif. – Over 450 supporters and members of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA gathered at the Taglyan Cultural Complex on May 2, 2014 to take part in the ARS 30th Anniversary Gala. The occasion marked the 30th anniversary of the region’s establishment as a separate…...

Read more

ARS Saturday School Students’ Cultural Performance to Commemorate the Armenian Genocide (in Armenian)

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Շեմին ՀՕՄի Շաբաթօրեայ Վարժարաններու Յուշահանդէս Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Հայեցի դաստիարակութեան առաքելութիւնը կը պանծար՝ Ապրիլ 12, 2014ի առաւօտեան, Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միութեան սրահէն ներս, ուր ՀՕՄի շաբաթօրեայ վարժարան յաճախող աշակերտներ իրենց ուսուցիչներով, պատասխանատուներով, ծնողներով եւ հարազատներով եկած էին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի շեմին, արուեստի ճամբով արտայայտելու հայավայել իրենց…...

Read more

ARS Setting in Motion its 30th Anniversary Events (in English & Armenian)

Glendale, Calif.- The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA is gearing up to celebrate its 30th Anniversary with weekend-long events to be held on May 2-4, 2014. Established as a separate entity in 1984, the ARS of Western USA continues to provide assistance to individuals and communities most in…...

Read more

Nevart Mooradian Honored for Her Efforts for Javakhk (in English & Armenian)

The Regional Executive of the Armenian Relief Society of Western USA (ARS) honored Nevart Mooradian, a long-time member of the ARS Javakhk Fund Committee, on March 22, 2014, at the Armenian Society of Los Angeles center in Glendale, Calif. Opening remarks were made by Haigoush Kohler, ARS Javakhk Fund Committee…...

Read more