los angeles

ARS Mid-Year Presentations Reinvigorate Members (English & Armenian)

Glendale, Calif. (February 12, 2015).- The Armenian Relief Society of Western USA (ARS) Regional Executive presented a look back and a look ahead to the ARS membership on the west coast starting with a presentation to members from more than a dozen Los Angeles area chapters on January 15, 2015,…...

Read more

ARS Anahid Chapter Commemorates Martin Luther King Jr. Day (In Armenian)

ՀՕՄի «Անահիտ» Մասնաճիւղի Դասախօսութիւնը Մարթին Լութըր Քինկ Կրտսերի Եւ Հրանդ Տինքի Մասին ԱՆԱՀԻՏ ՄԷՅՄԱՐԵԱՆ 19 Յունուար 2015ին, Ֆերահեան Ազգային վարժարանի «Տիգրանեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ շահեկան դասախօսութիւն մը՝ Մարթին Լութըր Քինկ կրտսերի ծննդեան 86րդ տարեդարձին եւ Հրանդ Տինքի նահատակութեան 8րդ տարելիցին նուիրուած. անոնք զուգադիպեցան ճիշդ նոյն օրուան: ՀՕՄի «Անահիտ» մասնաճիւղի…...

Read more

Cultural Program Held by ARS Sepan Chapter (In Armenian)

ՀՕՄի «Սիփան» Մասնաճիւղի Կազմակերպած Մշակոյթի Ամսուայ Ձեռնարկ Մշակոյթի ամսուայ առիթով, ՀՕՄի «Սիփան» մասնաճիւղը կազմակերպել էր բացառիկ մի ձեռնարկ, ուր հանդիսատեսին ներկայացուեցին հայրենիքից դուրս հայօրէն ապրող հայկական գաղթօջախներից՝ Քեսապն ու Չարմահալը: Քեսապը՝ որպէս պատմական Հայաստանի մինչեւ օրս վերապրող հայկական գաղութ, իսկ Չարմահալը՝ որպէս երբեմնի բարգաւաճ, բայց այսօր հայերից պարպուած մի շրջան:…...

Read more

President Sahakyan Visits ARS Center (English & Armenian)

ARS Social Services Brightens the Thanksgiving for Families in Need Glendale, Calif. (December 4, 2014).- The regional headquarters of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA in Glendale, Calif. was full of activity on November 25, 2014. Artsakh Republic President Bako Sahakyan and his delegation first met the children…...

Read more

ARS Social Services Expand Services in North Hollywood (English & Armenian)

STUDIO CITY, Calif.- The Armenian Relief Society of Western USA, Social Services Division has started offering expanded services to low-to-moderate income individuals at its North Hollywood office, which will continue until the end of March, 2015. English as a Second Language/Life Skills classes for adults and senior citizens will be…...

Read more

Javakhk: Keeping One Step Ahead (English & Armenian)

Sheila Papayans, who just returned from a trip to Armenia and Javakhk and is the Vice Chairperson of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA Arax Chapter, took the opportunity to talk about the difficult challenges in Javakhk during the Arax Chapter’s 50th Anniversary celebration, which was held on…...

Read more

ARS Luncheon to Benefit Individuals and Families in Need (English & Armenian)

Over 350 ARS supporters and members attended a special luncheon hosted by the ARS Regional Executive to benefit individuals and families in need, on October 26, 2014 at the Anoush Brandview Hall, in Glendale, Calif. After the formal introduction of guests by Talar Aintablian, ARS Social Services Assistant Director and…...

Read more

ARS Chapter Founded in 24 Hours Celebrates 50 Years of Service (English & Armenian)

An Armenian Relief Society (ARS) Chapter literally founded overnight in 1964 by a group of 8 mothers who got together for play dates with their children celebrated its 50th anniversary on Nov. 1 in Torrance. Almost 200 people attended the 50th anniversary gala of the ARS of Western USA Arax…...

Read more

ARS Anahid Chapter: Two Incredible Life Stories (English & Armenian)

Encino, Calif.- On the occasion of “The Year of the Elder”, declared by His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, on October 24, 2014, the Armenian Relief Society of Western USA (ARS) Anahid Chapter of San Fernando Valley paid tribute to two remarkable women by hosting a…...

Read more

Armenian Cultural Treasures: Charmahal and Kessab (In Armenian)

Հայ Մշակոյթի Գանձեր՝ Չարմահալ Եւ Քեսապ Հայաստանից դուրս ձեւաւորուած հայկական համայնքները մեր ժողովրդի անքակտելի մասն են կազմում: Այդ համայնքների գոյութիւնը վառ վկայութիւնն է այն իրողութեան, որ հայ զանգուածները, որոնք պատմութեան այս կամ այն ժամանակաշրջանին այլեւայլ պատճառներով պարտաւորուած ձգել են իրենց հայրենի տունն ու օջախը, ո՛ւր էլ որ բնակութիւն են հաստատել,…...

Read more