non profit

ARS Marks Year of Service

The Armenian Relief Society of Western USA’s Night of Recognition on Sunday, April 10, 2016 served as an opportune time for the ARS Regional Executive to commend members and ARS one-day school teachers, alongside two of its vital programs: ARS Social Services and the Child, Youth, and Family Guidance Center,…...

Read more

Donate to ARS Support for Artsakh

In light of the recent escalation of violence in Artsakh, the Armenian Relief Society of Western USA has joined in the fundraising campaign initiated by the ARS Central Executive Board to support our compatriots. Online donations can be made at https://www.classy.org/campaign/ars-crowdfunding/c80300 and checks payable to the Armenian Relief Society can…...

Read more

Արցախը Մեր Անմիջական Օգնութեան Կարիքը Ունի

Արցախի քաղաքական ահաւոր իրավիճակէն մեկնած, Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանը, կը միանայ ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան նախաձեռնած ի նպաստ Արցախահայութեան հանգանակային լայնածաւալ աշխատանքին։ Էլեքթրոնային ցանցով նուիրատուութիւններ կարելի է կատարել  https://www.classy.org/campaign/ars-crowdfunding/c80300 հասցէով, իսկ վճարագիրով նուիրատուութիւնները՝ Armenian Relief Society անունով եւ 517 W. Glenoaks Ave., Glendale, CA 91202 հասցէին։ Հայ Օգնութեան Միութիւնը…...

Read more

ARS Javakhk Fund Committee Hosts Public Forum

The Armenian Relief Society Javakhk Fund Committee continues to raise awareness and educate the community about the history and current socioeconomic needs of the Javakhk region. On Thursday, March 31, 2016, the committee organized a public forum, “Javakhk: Past and Present,” at St. Gregory Armenian Catholic Church Hall in Glendale.…...

Read more

ARS Honors the Memory of Departed Members

Each year, the Armenian Relief Society of Western USA honors and cherishes the memory of departed members and benefactors through special requiem services, which are held on the last Sunday in February throughout Prelacy Armenian Apostolic Churches with coordinated efforts by His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian. Following annual tradition, this…...

Read more

Support ARS Javakhk Fund Programs

The ARS Javakhk Fund Committee, cognizant of the determination of the communities in Javakhk (Georgia) to preserve the Armenian heritage, has organized an annual cruise and lecture programs to spread the word and raise funds to support programs in Javakhk. A dinner cruise is scheduled for Sunday, March 1, 2015.…...

Read more

ARS Regional Executive Hosts Leadership Seminar

Armenian Relief Society members and supporters gathered at the Ronald Reagan Presidential Library on January 23, 2016 eager to partake in the ARS Leadership Built to Last Seminar organized by the ARS Regional Executive and the Regional Educational Committee. The seminar commenced with welcoming remarks by organizing committee member Vivian…...

Read more

ARS Community Presentation Focuses on Importance of Emotional Well-Being in Older Adults

The Armenian Relief Society of Western USA’s Social Services Division and the ARS “Meghry” Chapter joined efforts to organize a lecture on “Identifying and Managing Emotional Stressors in the Lives of Older Adults” on January 26, 2016 in North Hollywood, Calif. Over fifty community members were in attendance to gain…...

Read more

A Common Cause Unites ARS Javakhk Fund and Holy Martyrs A.R.S. Ashkhen Pilavjian Preschool

The ARS Javakhk Fund Committee’s ongoing efforts to offer assistance to Armenians in Javakhk benefited from the recent winter clothing drive organized by the Holy Martyrs A.R.S. Ashkhen Pilavjian Preschool administration in December of 2015. As a result of the initiative, which was a collaborative effort between the administration, teachers,…...

Read more

Third Annual ARS Winter Wonderland Coming to Glendale (in Armenian)

ՀՕՄի 3րդ Ձմեռնային Հրաշալիքներու Փառատօն՝ Կլենտէյլի Մէջ Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄի) Ձմեռնային հրաշալիքներու փառատօնը պիտի դարձեալ վայելէք Կլենտէյլի մէջ՝ 1 եւ 2 Փետրուար 2014ի շաբաթավերջին: Երրորդ տարին ըլլալով այս փառատօնը առատ ձիւն կը բերէ Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ բակը՝ երջանիկ պահեր ստեղծելով մեծերու, փոքրերու եւ բոլոր անոնց, որոնք երբեք ձիւն…...

Read more